Narzędzia:

Dnia 17-02-2021 godz. 11:11:36

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2