Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Dnia 13-01-2021 godz. 11:35:13

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0