Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Dnia 13-01-2021 godz. 11:34:10

Poprawka

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1