Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi

Dnia 13-01-2021 godz. 11:33:28

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 47 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1