Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 13-01-2021 godz. 11:30:33

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0