Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa

Dnia 13-01-2021 godz. 11:26:44

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1