Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 13-01-2021 godz. 11:22:08

Poprawka 3

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0