Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie

Dnia 13-01-2021 godz. 11:21:03

Poprawka 1

Za: 3 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 0