Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

Dnia 13-01-2021 godz. 11:17:52

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0