Narzędzia:

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Dnia 13-01-2021 godz. 11:14:38

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0