Narzędzia:

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Dnia 13-01-2021 godz. 11:14:03

Poprawka

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0