Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-01-2021 godz. 11:10:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1