Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-01-2021 godz. 11:09:27

Wniosek mniejszości 1, 2

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0