Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-01-2021 godz. 11:08:44

Poprawka

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0