Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dnia 13-01-2021 godz. 11:06:21

Poprawka 5

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0