Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:58:47

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 52 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0