Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:56:53

Poprawka 15

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0