Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:56:09

Poprawka 14

Za: 49 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0