Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:54:26

Poprawka 12

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1