Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:53:02

Poprawka 10

Za: 1 Przeciw: 98 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0