Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:52:23

Poprawka 7

Za: 48 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0