Narzędzia:

Ustawa o rezerwach strategicznych

Dnia 13-01-2021 godz. 10:51:49

Poprawka 1-6, 8, 9

Za: 49 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1