Narzędzia:

Dnia 11-01-2021 godz. 13:05:51

Za: 54 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 13