Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Dnia 17-12-2020 godz. 22:30:07

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 95 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5