Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 50. rocznicy wydarzeń Grudnia ’70

Dnia 17-12-2020 godz. 22:29:32

Poprawka

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2