Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 17-12-2020 godz. 22:24:39

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2