Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 17-12-2020 godz. 22:22:36

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1