Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Dnia 17-12-2020 godz. 22:21:44

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 46 Nie głosowało: 2