Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dnia 17-12-2020 godz. 22:17:49

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1