Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 17-12-2020 godz. 22:15:56

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 1