Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Dnia 17-12-2020 godz. 22:15:15

Poprawka

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1