Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej

Dnia 17-12-2020 godz. 22:10:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2