Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Dnia 17-12-2020 godz. 22:09:24

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1