Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Dnia 17-12-2020 godz. 22:05:09

Poprawka 11

Za: 47 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1