Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Dnia 17-12-2020 godz. 22:03:21

Poprawka 7

Za: 47 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4