Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Dnia 17-12-2020 godz. 21:50:49

Poprawka 1, 2, 4-6, 9, 10

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2