Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Dnia 17-12-2020 godz. 21:43:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2