Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dnia 17-12-2020 godz. 21:41:15

Poprawka

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1