Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Dnia 17-12-2020 godz. 21:40:27

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 46 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2