Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 17-12-2020 godz. 21:38:30

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4