Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 17-12-2020 godz. 21:36:04

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2