Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 28-11-2020 godz. 10:58:22

Poprawka 3-5, 73, 76, 79, 83, 238, 244, 316, 471, 478, 479

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3