Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dnia 13-12-2012 godz. 14:23:09

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10