Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 13-12-2012 godz. 14:21:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 10