Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 13-12-2012 godz. 14:20:44

Poprawka 1, 2

Za: 31 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10