Narzędzia:

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.

Dnia 13-12-2012 godz. 14:16:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 91 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9