Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług

Dnia 13-12-2012 godz. 14:09:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 63 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 28 Nie głosowało: 9