Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dnia 13-12-2012 godz. 14:08:21

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 89 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10