Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dnia 13-12-2012 godz. 14:07:29

Poprawka 2

Za: 60 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 10