Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Dnia 13-12-2012 godz. 14:06:59

Poprawka 1

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10